Priser/betingelser for leje af Toksværd Hallen

1. Idrætslige formål af private:

*   1 badmintonbane kr. 40,-/time

*   2 b.baner kr. 80,-/time

*   Hele Hallen kr. 200,-/time

2. Ikke idrætslige formål f.eks. børnefødselsdage op til 5 timer:

*   Hal + cafeteria lejes minimum 2 timer til kr. 200,-/time + kr. 300,- i rengøring

*   Når Hallen lejes privat, kan drikkevarer medbringes uden beregning

3. Idrætsforeningers afslutninger og fester mm.:

*   Drikkevarer kan medbringes mod betaling af proppenge: 1 flaske vin kr. 40,-, vand kr. 5,-/flaske og øl kr. 7,-/flaske.

4. Idrætslige weekend-/feriearrangementer med overnatning:

*   Ved overnatning uden brug af Hallen til idræt betales kr. 40,-/person pr. overnatning, dog minimum kr. 2.000,-

*   Ved idrætsarrangementer med overnatning betales for 10 timers leje/døgn og kr. 40,-/person pr. overnatning

5. Borde, stole og andre ting udlejes IKKE til private og foreninger:

*   Hallens bestyrelse og lukkepersonerne kan låne ovennævnte ting til eget brug hjemme

6. Når Hallen er ledig kan Hallens bestyrelse uden betaling låne Hallen til egne formål.

7. Priser for reklameskilte i Hallen:

*   Langsiden 1x2 m kr. 1.200, og 1x3 m kr. 2.000,-

*   Gavl ved måltavle 1x2 m kr. 2.000,- og 1x3 m kr. 3.000,-.

8. Idrætsforeningers bookede timer SKAL betales, medmindre de bliver afbooket senest 3 uger før brug.

 

 Betaling for leje mm. indsættes på Toksværd Hallens konto nr. 6070 2086764 med angivelse af dato og navn.

Priser/betingelser ved leje af Toksværd Hallen 100616 GE