TOKSVÆRDHALLEN.

 

 

GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 25. MAJ 2021 KL.19.30 I HALLENS CAFETERIA.

 

 

 

DAGSORDEN:

 

  1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE.

 

  1. FORMANDENS BERETNING.

 

  1. FORELÆGGELSE AF DET GENNEMGÅEDE REGNSKAB.

 

 

  1. INDKOMNE FORSLAG.

 

 

  1. VALG AF FORMAND (vælges for 2 år)

På valg er Gerner Hansen

 

  1. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

På valg er Steen Hvenegaard (vælges for 2 år)

På valg er Niels Henrik Ravn Nielsen (vælges for 2 år)

 

  1. VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANTER (vælges for 1 år)

På valg er Jens Mortensen

På valg er Martin Foli Hansen

 

  1. VALG AF REVISOR (vælges for 2 år)

På valg er Hans Henrik Mortensen  

 

  1. VALG AF REVISORSUPPLEANT (vælges for 1 år)

På valg er Kjeld Andreasen

 

  1. EVENTUELT.